Aktiviteter

Nedenstående en liste over klubbens sædvanlige årlige arrangementer og aktiviteter:

– Generalforsamling

– Standerhejsning (primo april)

– Arbejdsweekender (forår/efterår)

– Pudse/polere kajakker (forår/efterår)

– Begynderkurser 3-5 uger fordelt i sommersæsonen)

– Handikaproning (onsdage kl 19)

– Klubaftener (onsdage)

– Midsommerfest

– Sommerferietur til Sverige

– Klubmesterskab (august/september)

– Tour de Gudenaa (september)

– Lyserød lørdag (primo oktober)

– Standerstrygning og fest (primo oktober)

– Fuldmåneture (vinterhalvåret)

– Julefrokost (december)

– Nytårsroning (31/12)