Miljø

Pas godt på naturen.

Som medlemmer i “Gudenaa” passer vi alle på naturen. Det vil sige, at vi ikke smider skrald og lignende i vandet eller andre steder.

Vi samler hellere det op vi måtte finde undervejs! Hjælp til med at holde rent udenfor klubben.

Er du på langtur og gerne vil i land så tænk over, hvor du lægger du til. Brug istedet de små broer eller offentlige optagningssteder.

Har du madpakken med så husk at få affaldet med dig eller smid det i nærmeste skraldespand.

Skal du på fremmed rovand så spørg gerne i klubben om der er nogen miljørestriktioner, der hvor du vil hen.

Vis hensyn til dyrelivet undervejs. Ro udenom svanerne, ænderne, odderne osv.

Har du spørgsmål iøvrigt, tag kontakt til klubbens miljøudvalg.