Gæster

 Gæsteroning:
Kender du en du gerne vil introducere til sporten, er du velkommen til at tage vedkommende med på 1-2 ture i en grøn-mærket kajak.

Gæsteroere:
Kommer du fra en anden klub og gerne vil bruge klubhuset i forbindelse med start eller mål for en rotur, kontakt da bestyrelsen inden ankomst.

Gæstemedlem:
Er du medlem i en anden klub under DKF, men gerne vil benytte vores klub og materiel, er du velkommen til at få et gæstemedlemsskab.