Gæster

 Gæsteroning:
Har du som medlem familie og venner som du gerne vil introducere til klubben og sporten er der mulighed for, at bruge klubhuset og bådene. Det skal dog altid aftales med bestyrelsen inden.

Gæsteroere:
Kommer du fra en anden klub og gerne vil bruge klubhuset i forbindelse med start eller mål for en rotur, kontakt da bestyrelsen inden ankomst.