Børne- og ungdomsroning

BØRNERONING

Børneroning er for alle mellem 8-12 år.

Børneholdet har fast træningstid kl 18:00 om mandagen og deltager i handicap om onsdagen kl 19:00 i sommersæsonen.

Til hver træningsaften deltager en holdleder (instruktør) og et antal erfarne hjælpere således sikkerheden er på plads.

Børnene er på alle niveauer lige fra begyndere til dem, som er kommet igang med kapkajakken.

Børnetræningen er ligeså meget sjov og spas på vandet som egentlig kajakroning. Gennem en kombination af leg og læring bliver børnene fortrolige med vandet, kajakken og hinanden.

Efter hver træningsaften er der hygge omkring den medbragte kage.

Børneholdet deltager også i det såkaldte Kajakrally som er udviklet til børneroere og man skiftes til at afholde det klubberne imellem. Herved opbygges kendskab til andre klubber, andet ro-vand og ikke mindst nye kammerater. Kajakrally består af øvelser og konkurrencer som er med til at styrke fornemmelsen for kajakken på en sjov måde.

“Gudenaa” plejer at være godt repræsenteret ved disse Kajakrally’s og medaljehøsten til klubben har været stor!

Se mere om Kajakrally her.

Kontaktperson for børneholdet er
Niels Ulrik Teisner
tlf 23 24 89 45

UNGDOM

Ungdomsroning er for alle mellem 13-18 år.

Ungdomsholdet har fast træningstid kl 18:00 om mandagen og deltager i handicap-roning om onsdagen kl 19:00 i sommersæsonen.

Til hver træningsaften deltager en instruktør og/eller træner.

Ungdomsroerne er ofte roere, som er rykket op fra børneholdet, men det er ingen forudsætning.

Ungdomsholdet har dog mest fokus på roning i kapkajakken. Dette for at forbedre teknik og hastighed i kajakken.

Ungdomsholdet deltager ofte i kortbane konkurrencer og gennem tiderne har Gudenaa hjembragt flotte medaljer fra både amtsmesterskaber og Danmarksmesterskaber.

Til at varetage ungdomsroernes udvikling har klubben et par dygtige uddannede instruktører og trænere. For videreudvikling herfra er der mulighed for at fortsætte træningen i de såkaldte “kraftcentre” fordelt over hele landet.

Ungdomsholdet mødes også om vinteren, hvor den står på roning på klubbens kajak-ergometer og styrketræning.

Kontaktperson for ungsdomsholdet er
Niels Ulrik Teisner
tlf 23248945