Børne- og ungdomsroning

Børne- og ungdomsroning er for alle mellem 8-18 år.

Holdet har fast træningstid kl 18:00 om mandagen og enkelte deltager i handicaproning om onsdagen kl 19:00 i sommersæsonen.

Til hver træningsaften deltager en eller flere instruktører og et antal erfarne hjælpere, således sikkerheden er på plads.

Børnene er på alle niveauer lige fra begyndere til dem, som er kommet igang med kapkajakken.

Børnetræningen er ligeså meget sjov og spas på vandet som egentlig kajakroning. Gennem en kombination af leg og læring bliver børnene fortrolige med vandet, kajakken og hinanden.

Efter hver træningsaften er der hygge omkring den medbragte kage.

Holdet deltager også i flere stævner som er udviklet til børneroere og man skiftes til at afholde det klubberne imellem. Herved opbygges kendskab til andre klubber, andet ro-vand og ikke mindst nye kammerater. Stævnerne består af øvelser og konkurrencer som er med til at styrke fornemmelsen for kajakken på en sjov måde.

“Gudenaa” plejer at være godt repræsenteret ved disse stævner og medaljehøsten til klubben har været stor!

Velkomstbrochure for børne-og ungdoms roning: Børne og Ungdom kajak pjece

Kontaktpersoner for børneholdet er
Kurt

Kontakt: