Alle indlæg af Nyhedsmail

Praktisk dag lørdag den 04.05.19:

Husk vi holder praktisk dag i kajakklubben lørdag den 04. maj

Se vedlagte, hvor der er mange opgaver vi gerne vil have udført.

Af hensyn til planlægningen af disse – og indkøb til morgenmad og frokost vil vi gerne

have din forhåndstilmelding, hvis du har mulighed for at deltage…

Vi ses

Med venlig hilsen

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Bestyrelsen

 

 

Indbydelse til generalforsamling I Kano- og Kajakklubben Gudenaa:

Hej

Vedlagt fremsendes indbydelse til generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenaa.

Generalforsamlingen afholdes nede i klubben lørdag den 02.02.19 kl. 14.00

Også vedlagt et friskt revideret regnskab for 2018 og budget for 2019.

Husk at fremsende dine eventuelle forslag som du ønsker behandlet på generalforsamlingen rettidigt.

(frist fremgår af indbydelsens side 2).

Vel mødt

Bestyrelsen

 

Klubbens sikkerhedsbestemmelser.

Der har været flere forespørgsler omkring klubbens sikkerhedsbestemmelser. Nogen har hørt noget og andre kan huske noget fra tidligere, men hvordan er det nu det er? Forvirringen skyldes tilsyneladende niveau inddelingen: Frigivet roer, Øvet roer og Erfaren roer.
Det er dog ganske nemt: Efter gennemført begynderkursus er man Frigivet kajakroer. Når man sammenlagt (inklusive km fra begynderkurset) har roet 200km er man Øvet kajakroer. Når man sammenlagt har roet 500km er man Erfaren kajakroer.
Man opsummerer sine km i sit kajakliv. Dvs har du år 1 roet f.eks 189km, år 2 roet 234km har du sammenlagt roet 423km. Og det er de sammenlagte km som gælder i forbindelse med sikkerhedsbestemmelserne.

Hvert niveau (Frigivet, Øvet, Erfaren) giver øgede ro-rettigheder. Sikkerhedsbestemmelserne er på hjemmesiden her
Du SKAL færdes på vandet i henhold til sikkerhedsbestemmelserne i forhold til dit niveau. Ansvaret er dit.

Vinterroning.
I henhold til sikkerhedsbestemmelserne må du som (minimum) Frigivet roer gerne ro alene i vinterperioden 1. oktober til 1. maj.
MEN, sikkerhedsbestemmelserne skal overholdes OG sikkerheden er dit eget ansvar! Det gælder også din påklædning og dine kompetencer i koldt vand. Spørg de erfarne roere om påklædning, hvis du er i tvivl om dette.
Føler du dig ikke tryg ved de koldere temperaturer i luft og vand, så lad helt være, at ro vinterroning. Vent til foråret!
Vil du gerne ro vinterroning, så gør det helst sammen med andre, og spørg gerne de erfarne til råds.
Hvis man gerne vil deltage til fællesroning om lørdagen kl 13:00, kan det anbefales, at du i forvejen laver en aftale om, hvem du kan følges med. Der er ikke instruktører til rådighed til fællesroning.

Vinterroning er en fantastisk naturoplevelse, men indebærer også en vis risiko. Lad fornuften råde.

//Bestyrelsen

 

Kano og Kajakklubben Gudenå multidag 6 oktober 2018:

Husk multidag i kajakklubben lørdag den 6. oktober 2018.

Læs mere på nedenstående….

http://gudenaa-kajak.dk/wp-content/uploads/2018/09/standerstrygning-okt-2018.pdf

Jeanett kan godt bruge flere hjælpere til afvikling af “støt brysterne” meld dig på opslaget

nede i klubben eller til Jeanett.

Der er tilmeldingsfrist til festen og romsmagning i morgen den 26. september…

Ses vi ? – det tror jeg nok…..

Bestyrelsen