Materiel

Klubben drives ved frivillig arbejdskraft, så vi hjælpes ad med at passe klubhus, kajakker, pagajer og andet materiel.

Kajakker og pagajer:

Klubbens medlemmer råder over et stort antal kajakker og pagajer fordelt på forskellige typer og sværhedsgrader.

Fælles for alle kajakker og pagajer er, at vi skal passe godt på dem. En ny kajak koster typisk 15.000 kr!

Skulle der ske en mindre skade på en kajak eller pagaj, er det materieludvalget som forestår reparationer.

Brug mappen i klubhuset til melde en skade, samt hæng “ude af drift”-skilt på kajakken/pagajen.

Klubhuset:

Mangler der ting i klubhuset som rengøringsmidler, kaffe/te/kakao, toiletpapir osv er det klubbens indkøbschef, som sørger for dette. Skriv en notits på opslagstavlen i klubhuset om, hvad der mangler, eller ring evt. til indkøbschefen, find kontaktinformation her.

Er der fejl på installationer i klubhus herunder el, varme, vand osv. kontaktes husmesteren, find kontaktinformation her.

Klubbens faciliteter er for klubbens medlemmer. Holdningen er derfor, at vi ikke lukker ikke-medlemmer ind i klubben, eller lader folk benytte vore medlemmers faciliteter.

Bådehuse:

Hjælp til med at holde orden i bådehusene. Ryd op efter dig selv og gerne de andre som glemte det.

Husk at lukke og slukke, når du tager på vandet eller hjem efter en rotur.

Læg udstyr på ret plads når du er færdig med det.

For privat bådeplads eller pagajplads kontakt bestyrelsen.