Indbydelse til generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenaa:

Kære medlemmer 

Så ser det endelig ud til at lykkes med at afvikle generalforsamlingen i kajakklubben.

Vi vil gerne indbyde jer til generalforsamling mandag den 21. juni kl. 18.30.

BEMÆRK: Generalforsamlingen afvikles nede på Biblioteket/Kulturhuset i den store sal.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Eventuelle beretninger fra udvalg.
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse, og derefter budgettet for indeværende år.
 5. Rettidigt indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 2 suppleanter.
 10. Valg af revisorer.
 11. Eventuelt

 

Vi anbefaler også at læse nedenstående generelle regler fra DGI omkring afvikling af et arrangement som vores

Så husk at medbringe mundbind/visir

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/generalforsamling-i-idraetsforeninger-i-2021-i-lyset-af-coronarestriktioner

Der vil ikke være spisning inden som vi plejer – men klubben giver en øl/vand.

Vi starter generalforsamlingen med at uddele km pokaler for 2020.

Vedlagt indbydelse, regnskab, og øvrige bilag.

 

Husk hvis du har forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal de i.h.t. vedtægterne § 6.5. 

være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Kano- og Kajakklubben Gudenaa