Indkaldelse til Generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenaa:

Hej 

Vedlagt indbydelse til generalforsamling i Kajakklubben lørdag den 5. februar 2022.

Bemærk – som sidste generalforsamling har vi allerede nu besluttet at afholde

generalforsamlingen nede i den store sal i Kulturhuset.

Inden generalforsamling vil der bliver uddelt Kilometer pokaler m..m

Vel mødt 

Bestyrelsen