Instruktører og hjælpere til årets begynderhold

Kære medlemmer:

Igen i år tager vi imod ca. 50 nye roere, som gennemgår et af de 4 begynder-intro-kurser og efterfølgende får instruktion og tekniktræning, så de kan bestå IPP2 og blive frigivet.

Hvis du går rundt med en lille “instruktør-spire” i maven og gerne vil være med til at inspirere andre og dele ud af dine færdigheder som roer, vil vi meget gerne have dig med på instruktørholdet. Og jo flere instruktører vi er, jo bedre kan vi fordele opgaverne og give vore nye roere en god indføring i klubben og til kajakroningen.

Vi laver også i år en løbende uddannelse af nye instruktør 1’ere. 

Vi starter lørdag d. 22. april med en dags kursus med Per Spejder i klubben. Derefter håber vi, du vil deltage som hjælpeinstruktør på begynderholdene.

Alle interesserede kan kontakte Niels-Ulrik, Tlf.: 23248945 eller mail: nuteisner@gmail.com og få nærmere oplysninger.

Vi holder planlægningsmøde for instruktører og hjælpere onsdag d. 19. april kl. 19.00 i klubben.

Onsdag d. 26. april har vi intro-møde for årets begyndere. Alle instruktører og kommende hjælpere er meget velkomne.

Datoer for begynderholdene er i øvrigt allerede lagt i kalenderen på klubbens hjemmeside.

Med Venlig hilsen 

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Niels-Ulrik