Nyhedsbrev August 2021

Kære medlemmer.

Her kommer en kort update fra bestyrelsen.

Alle Covid-19 restriktioner er efterhånden ophævet, dog skal der stadig sprittes hænder af, når i går ind i klubben. Der skal også sprittes hænder når i bruger kilometer-pc’en, romaskiner og styrketræningsrum.  Der er heller ikke længere begrænsning for antal i klubstue og omklædningsrum. Det anbefales dog stadig, at der holdes afstand hvor det er muligt.

Der har været nogle spørgsmål til brug og reservation af klubkajakker. 
Klubbens kajakker er for alle medlemmer. Bådene skal ikke reserveres til korte daglige ture. Det er heller ikke tilladt at starte en tur før man er klar til at tage på vandet. Og lige så vigtigt er det at afslutte turen når man er tilbage i klubben. Både for egen skyld, så alle kan se i er tilbage, men også så andre klubmedlemmer kan bruge kajakkerne. Reservering af en klubkajak er kun nødvendig i forbindelse med stævner, som fx.Tour de Gudenå, lyserød lørdag eller en weekendtur. Dette skal dog gives lov til af et bestyrelsesmedlem inden reservation.

Søndag d. 5. september kl. 13.00 afholder vi klubmesterskaber. Det er for alle medlemmer. Der er pokal til bedste barn under 14, bedste unge til og med 18 år, bedste kvinde, bedste mand samt bedste nye roer fra 2020-2021. Tilmeld dig på opslaget i klubben.

Lørdag d. 2. oktober holder vi Standerstrygning kl. 14.00 med efterfølgende kaffe, kage og fest om aftenen. Dagen starter med rotur kl. 11.00. I forbindelse med standerstrygning skal der uddeles kammeratskabspokal til det klubmedlem I synes der har gjort en forskel. Stemmesedler findes i klubben.
Tilmeld dig til festen på opslaget i klubben. 

Lørdag d. 9. oktober er der lyserød lørdag.  Det er et motionskajakløb kun for kvinder. Vi får brug for lidt frivillige hjælpere til afvikling af stævnet. Mere info og tilmelding på tavlen i klubben.

Med venlig hilsen

Kano- og kajakklubben Gudenå

Bestyrelsen