Indbydelse til ekstra ordinær generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenaa 28.06.23:

Kære medlemmer

Vedlagt indbydelse til ekstra ordinær generalforsamling som afholdes onsdag den 28. juni kl. 20.30 

nede i klubhuset efter handicap.

Bestyrelsen har et enkelt punkt vi ønsker behandlet – “opdatering af vedtægter”

Baggrunden for opdateringen er at vi, i forbindelse med vores fondssøgning, er blevet anbefalet

at vores vedtægter også afspejler alle de aktiviteter vi tilbyder i vores klub.

Vedlagt indbydelse, nuværende vedtægter og forslag til nye vedtægter.

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen