Indbydelse til generalforsamling I Kano- og Kajakklubben Gudenaa:

Hej

Vedlagt fremsendes indbydelse til generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenaa.

Generalforsamlingen afholdes nede i klubben lørdag den 02.02.19 kl. 14.00

Også vedlagt et friskt revideret regnskab for 2018 og budget for 2019.

Husk at fremsende dine eventuelle forslag som du ønsker behandlet på generalforsamlingen rettidigt.

(frist fremgår af indbydelsens side 2).

Vel mødt

Bestyrelsen