Nyt/update fra begynderudvalget:

Dette er en reminder om instruktøraftenen på torsdag den 22. kl 19 i klubben. Endvidere er der enkelte rettelser i forhold til tidligere udsendte mail.

Lige pludselig bliver det forår og så skal vi være klar til at tage imod dette års begyndere og give dem den bedst mulige opstart på kajakroningen.

Det vil vi rigtig gerne have jeres hjælp til. Først og fremmest til at være hjælpeinstruktører på begynderholdene, men selvfølgelig også hvis du går med en Instruktør 2 i maven. For at ruste jer bedst muligt til opgaven har begynderudvalget stablet nogle sjove, spændende og relevante aktiviteter på benene:

Og kalenderen for forårets aktiviteter ser således ud:

For alle nuværende og kommende instruktører og hjælpeinstruktører:
Søndag den 18. marts kl. 09.00 – 17.30: Førstehjælpskursus, på Naturcenter Randers/aflyst pga. for få tilmeldte. Afholdes senere på sæsonen.

Torsdag den 22. marts kl. 19.00 – 21.00: Instruktøraften, hvor vi gerne vil se både nuværende instruktører og hjælpeinstruktører men også jer, der bare har lyst til at få lidt mere at vide om instruktørtjansen og som måske gerne vil at stille op som hjælpeinstruktør.

Søndag den 25.marts: Instruktørdag med Per Spejder, i klubben (tidspunkt m.m. følger…)./udskydes til april, tidspunkt følger.

Torsdag den 5. april: Info-møde kl. 19.00 – 21.00 for “begyndere 2018”, i klubben.

Søndag den 22. april: Startop-roning for sidste års begyndere (tidspunkt følger…).

 

For dem, der gerne vil stå som instruktør for et begynderhold, eller på børneholdet – det der hedder Instruktør 2:
Lørdag den 14. 9-17 + aften og søndag den 15. april kl. 9-17: IPP3-kursus i klubben (her er Anette, Henrik, Lars og Søren allerede tilmeldt, men der er plads til flere).

Lørdag den. 5. maj: IPP3-eksamen i klubben (her er Anette, Henrik,  Lars og Søren allerede tilmeldt, men der er plads til flere) .

Lørdag-søndag den 12. – 13. maj: Instruktør 2 kursus i Skanderborg (her er Henrik, Lars og Søren allerede tilmeldt, men der er plads til flere).

Lørdag den 16. juni: Instruktør 2 eksamen i Skanderborg (her er Henrik, Lars og Søren allerede tilmeldt, men der er plads til flere) .

 

I kan enten tilmelde jer selv via DKF-shoppen eller kontakte Niels-Ulrik (nuteisner@gmail.com) for hjælp med tilmelding. 

 

Hvis I deltager i et eller flere af ovenstående kurser, regner vi selvfølgelig med at I også giver en hånd med på forårets begynderkurser samt begyndertræning tirsdage og torsdage