Udskydelse generalforsamling Kano- og Kajakklubben Gudenaa:

Kære medlemmer

Generalforsamlingen vi havde udskudt til den 27. februar må vi desværre udskyde endnu en gang.

Det sker med baggrund i forlængelse af forsamlingsforbuddet på max. 5 personer. foreløbig 

frem til udgangen af februar.

Vi afventer med at melde en ny dato ud – indtil vi har klarhed over hvornår vi kan afvikle generalforsamlingen.

Vi vil der indkalde til generalforsamlingen med de 14 dages varsel som kræves i.h.t. vedtægterne

 

Ellers er Corana reglerne for brug af klubben uændrede.

Klubhuset er stadig lukket. I kan stadig tage en kajak og ro en tur, registrere turen når i kommer

hjem eller på rokort app’en. Hold lidt større afstand. Pas på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Bestyrelsen