Alle indlæg af Nyhedsmail

Update Corona regler Kano og kajakklubben Gudenaa:

Aktuelle corona-restriktioner for brug af klubben:
Der er stadig krav om gyldigt corona-pas, for at bruge omklædningen.

Der vil være stikprøvevis kontrol af corona-pas for alle i klubben. Har du ikke et gyldigt corona-pas eller en gyldig test, må du ikke benytte klubhus, bad og omklædning. Vi skal forvente udefra kommende kontrol også, og hvis det ikke er i orden, kan klubben få bøder. Det skal vi for alt i verden undgå, da bøden er på 3000 kr. Bøden vil blive sendt videre til medlemmet der ikke har corona-passet i orden.

Det vil være bestyrelsesmedlemmer og instruktører, der foretager stikprøver.

Der er krav om at holde én meters afstand til andre, når I er inde i klubhuset, hvilket også gælder for brug af omklædning og bad, hvorfor der kun kan være én i damernes brus og 2 i herrernes. 

Sauna og træningsrum må stadig ikke benyttes.

Borde og andre overflader tørres af efter brug.
Computeren til at registrere ture og kilometer må igen benyttes, HVIS der bruges håndsprit inden brugen.

God sommer

Med venlig hilsen på sikker afstand 
Bestyrelsen

Nyhedsmail Kano- og Kajakklubben Gudenaa:

Nyhedsmail 05. juni

 

Kære medlemmer

Lige lidt info om kommende arrangementer.

”En dag på vandet”
Som nogle allerede har set på vores Facebook side, deltager vi i ”en dag på vandet” lørdag d. 12. juni fra 13 til 16.  I den forbindelse mangler Per, Casper og Flemming en hjælper eller 2 mere til arrangementet. Vi deltager dernede med turkajak og polo-kajak, så har du lyst til at hjælpe, kontakt Flemming på tlf. 51201677.

”Tour de Gudenå”
Jeg, Flemming, Sidder med i styregruppen, der arrangerer Tour de Gudenå-maraton, der i år foregår d. 4. september. I den forbindelse kunne jeg rigtig godt tænke mig hjælp til at få stablet arrangementet på benene i målområdet på Justesens plæne. Det kræver ingen erfaring, da jeg nok skal hjælpe og forklare undervejs.

Vores mink er fanget, så hvis nogen ser en mink senere, give gerne besked igen.

Vi skal gøre opmærksom på at der stadig skal sprittes af når man går ind i klubhuset. Bruger man klubbens pagajer og kajakker, skal disse også sprittes af før og efter brug. Husk også at holde afstand, især i klubhus og omklædningsrum.

Med venlig hilsen

Kano- og kajakklubben Gudenå

Bestyrelsen.

Indbydelse til generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenaa:

Kære medlemmer 

Så ser det endelig ud til at lykkes med at afvikle generalforsamlingen i kajakklubben.

Vi vil gerne indbyde jer til generalforsamling mandag den 21. juni kl. 18.30.

BEMÆRK: Generalforsamlingen afvikles nede på Biblioteket/Kulturhuset i den store sal.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Eventuelle beretninger fra udvalg.
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse, og derefter budgettet for indeværende år.
 5. Rettidigt indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 2 suppleanter.
 10. Valg af revisorer.
 11. Eventuelt

 

Vi anbefaler også at læse nedenstående generelle regler fra DGI omkring afvikling af et arrangement som vores

Så husk at medbringe mundbind/visir

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/generalforsamling-i-idraetsforeninger-i-2021-i-lyset-af-coronarestriktioner

Der vil ikke være spisning inden som vi plejer – men klubben giver en øl/vand.

Vi starter generalforsamlingen med at uddele km pokaler for 2020.

Vedlagt indbydelse, regnskab, og øvrige bilag.

 

Husk hvis du har forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal de i.h.t. vedtægterne § 6.5. 

være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Nyhedsmail 07. maj – genåbning af klubhus

Så lykkedes det endelig, jubii. 

Vi må igen bruge bade- og omklædningsfaciliteter. Dog kun med gyldigt corona-pas.

Der vil være stikprøvevis kontrol af corona-pas for alle i klubben. Har du ikke et gyldigt corona-pas eller en gyldig test, må du ikke benytte klubhus, bad og omklædning. Vi skal forvente udefra kommende kontrol også, og hvis det ikke er i orden, kan klubben få bøder. Det skal vi for alt i verden undgå, da bøden er på 3000 kr. Bøden vil blive sendt videre til medlemmet der ikke har corona-passet i orden.

Det vil være bestyrelsesmedlemmer og instruktører, der foretager stikprøver. 

Der vil være areal begrænsning, på 4 kvm pr person indendørs. Det betyder der max må være 4 i kvindernes omklædning, incl. 1 i badet. Hos herrerne er det 6 i omklædningsrummet, incl. 2 i badet. Sauna og træningsrum må stadig ikke benyttes. Der må være 17 i stuen, og borde og andre overflader tørres af efter brug.

Mvh

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Bestyrelsen

Nyhedsmail Kano- og Kajakklubben Gudenaa – 21. april 2021:

Kære medlemmer

Så er der åbnet en smule mere op for corona restriktionerne. Desværre ikke nær den åbning som vi havde håbet på. 

Den eneste åbning vi kan drage nytte af, er at unge under 18 år, og ældre over 70 år, må bruge bade- og omklædningsfaciliteter igen. Så indtil næste åbning er der åbnet for bad og omklædning mandag for nævnte grupper. Der bestilles 1 ugentlig rengøring. Medlemmer over 70 år skal dog vise corona pas, der viser negativ test eller færdig vaccineret, for at må bruge bad og omklædning. Der vil være areal begrænsning, på 4 kvm pr person indendørs. Det betyder der max må være 4 i kvindernes omklædning, incl. 1 i badet. Hos herrerne er det 6 i omklædningsrummet, incl. 2 i badet. Sauna må stadig ikke benyttes.

Udendørs bliver forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer.

Næste åbning er 6. maj. Der håber og krydser vi så fingre for at der bliver åbnet for alle øvrige medlemmer kan bruge bade- og omklædningsfaciliteter også. 

 

RABAT AFTALE FLÛGGER:

Vi har lavet en aftale med Flügger farver i Gudenåcentret, hvor vi kan få 20% rabat på maling. Samtidig giver Flügger så også en bonus til klubben en gang årligt. Bonus er afhængig af hvor mange penge der bliver købt maling for.

Information fra Flügger:

Udskydelse generalforsamling Kano- og Kajakklubben Gudenaa:

Kære medlemmer

Generalforsamlingen vi havde udskudt til den 27. februar må vi desværre udskyde endnu en gang.

Det sker med baggrund i forlængelse af forsamlingsforbuddet på max. 5 personer. foreløbig 

frem til udgangen af februar.

Vi afventer med at melde en ny dato ud – indtil vi har klarhed over hvornår vi kan afvikle generalforsamlingen.

Vi vil der indkalde til generalforsamlingen med de 14 dages varsel som kræves i.h.t. vedtægterne

 

Ellers er Corana reglerne for brug af klubben uændrede.

Klubhuset er stadig lukket. I kan stadig tage en kajak og ro en tur, registrere turen når i kommer

hjem eller på rokort app’en. Hold lidt større afstand. Pas på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Bestyrelsen

 

Generalforsamling Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kære medlemmer

Vi havde planlagt at afholde generalforsamling i kajakklubben lørdag den 6. februar 2021.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dage varsel – så det er lige om lidt.

Med den seneste opstramning på forsamlingsforbuddet grundet Covid-19 tvivler vi i bestyrelsen på,

at det bliver muligt at afvikle en generalforsamling den 6. februar.

Vi har derfor allerede nu besluttet at flytte generalforsamlingen til lørdag den 27. februar 2021.

Og håber så at det er muligt til denne tid at afvikle den – ellers hører i nærmere.

 

Den seneste opstramning på Corana reglerne har ikke ændret så meget nede i klubben.

Klubhuset er stadig lukket. I kan stadig tage en kajak og ro en tur, registrere turen når i kommer

hjem eller på rokort app’en. Hold lidt større afstand. Pas på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Bestyrelsen

 

 

 

 

Nyhedsmail Kano- og Kajakklubben Gudenå Januar 2021

Kære medlemmer

Først og fremmest rigtig godt nytår til alle.
Håber 2021 bliver et meget mere ”normalt” år end 2020 var.

Dog starter året som sidste år sluttede, med restriktioner i forhold til Corona. Det betyder at de nuværende påbud forlænges indtil videre frem til 17. januar 2021. Vi håber så at der bliver lempet, men ellers fortsætter vi med at følge de givne restriktioner og påbud.

Derfor må klubhuset stadig ikke benyttes til nogle aktiviteter overhovedet – foreløbig i perioden frem til den 17. januar af hensyn til smittefare.

Det er stadig muligt at tage en kajak og ro en tur, men omklædning og bad skal ske derhjemme.

Indtastning af roede kilometer sker også derhjemme eller via mobiltelefon.

Lukningen gælder også svømmehaller, så svømning er også aflyst indtil den 17. januar.

 

Med sportslig hilsen på god afstand
Bestyrelsen