Kategoriarkiv: Nyhedsmail

Standerstrygning og fest lørdag den 2. oktober 2021:

Vi stryger standeren og holder fest med prøvesmagning om aftenen lørdag den 2. oktober 2021.

Så reserver allerede nu dagen, og tilmeld dig til festen senest den 27. september.

Læs mere om dagen, og hvordan du tilmelder dig i vedlagte opslag.

Vi kan også bruge nogle “kagebagere” til eftermiddagskaffen efter standerstrygning.

Meld gerne tilbage til Flemming på SMS 51 20 16 77 – eller på Facebook opslaget.

Med venlig hilsen

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

 

 

 

 

Nyhedsbrev August 2021

Kære medlemmer.

Her kommer en kort update fra bestyrelsen.

Alle Covid-19 restriktioner er efterhånden ophævet, dog skal der stadig sprittes hænder af, når i går ind i klubben. Der skal også sprittes hænder når i bruger kilometer-pc’en, romaskiner og styrketræningsrum.  Der er heller ikke længere begrænsning for antal i klubstue og omklædningsrum. Det anbefales dog stadig, at der holdes afstand hvor det er muligt.

Der har været nogle spørgsmål til brug og reservation af klubkajakker. 
Klubbens kajakker er for alle medlemmer. Bådene skal ikke reserveres til korte daglige ture. Det er heller ikke tilladt at starte en tur før man er klar til at tage på vandet. Og lige så vigtigt er det at afslutte turen når man er tilbage i klubben. Både for egen skyld, så alle kan se i er tilbage, men også så andre klubmedlemmer kan bruge kajakkerne. Reservering af en klubkajak er kun nødvendig i forbindelse med stævner, som fx.Tour de Gudenå, lyserød lørdag eller en weekendtur. Dette skal dog gives lov til af et bestyrelsesmedlem inden reservation.

Søndag d. 5. september kl. 13.00 afholder vi klubmesterskaber. Det er for alle medlemmer. Der er pokal til bedste barn under 14, bedste unge til og med 18 år, bedste kvinde, bedste mand samt bedste nye roer fra 2020-2021. Tilmeld dig på opslaget i klubben.

Lørdag d. 2. oktober holder vi Standerstrygning kl. 14.00 med efterfølgende kaffe, kage og fest om aftenen. Dagen starter med rotur kl. 11.00. I forbindelse med standerstrygning skal der uddeles kammeratskabspokal til det klubmedlem I synes der har gjort en forskel. Stemmesedler findes i klubben.
Tilmeld dig til festen på opslaget i klubben. 

Lørdag d. 9. oktober er der lyserød lørdag.  Det er et motionskajakløb kun for kvinder. Vi får brug for lidt frivillige hjælpere til afvikling af stævnet. Mere info og tilmelding på tavlen i klubben.

Med venlig hilsen

Kano- og kajakklubben Gudenå

Bestyrelsen

Update Corona regler Kano og kajakklubben Gudenaa:

Aktuelle corona-restriktioner for brug af klubben:
Der er stadig krav om gyldigt corona-pas, for at bruge omklædningen.

Der vil være stikprøvevis kontrol af corona-pas for alle i klubben. Har du ikke et gyldigt corona-pas eller en gyldig test, må du ikke benytte klubhus, bad og omklædning. Vi skal forvente udefra kommende kontrol også, og hvis det ikke er i orden, kan klubben få bøder. Det skal vi for alt i verden undgå, da bøden er på 3000 kr. Bøden vil blive sendt videre til medlemmet der ikke har corona-passet i orden.

Det vil være bestyrelsesmedlemmer og instruktører, der foretager stikprøver.

Der er krav om at holde én meters afstand til andre, når I er inde i klubhuset, hvilket også gælder for brug af omklædning og bad, hvorfor der kun kan være én i damernes brus og 2 i herrernes. 

Sauna og træningsrum må stadig ikke benyttes.

Borde og andre overflader tørres af efter brug.
Computeren til at registrere ture og kilometer må igen benyttes, HVIS der bruges håndsprit inden brugen.

God sommer

Med venlig hilsen på sikker afstand 
Bestyrelsen

Nyhedsmail Kano- og Kajakklubben Gudenaa:

Nyhedsmail 05. juni

 

Kære medlemmer

Lige lidt info om kommende arrangementer.

”En dag på vandet”
Som nogle allerede har set på vores Facebook side, deltager vi i ”en dag på vandet” lørdag d. 12. juni fra 13 til 16.  I den forbindelse mangler Per, Casper og Flemming en hjælper eller 2 mere til arrangementet. Vi deltager dernede med turkajak og polo-kajak, så har du lyst til at hjælpe, kontakt Flemming på tlf. 51201677.

”Tour de Gudenå”
Jeg, Flemming, Sidder med i styregruppen, der arrangerer Tour de Gudenå-maraton, der i år foregår d. 4. september. I den forbindelse kunne jeg rigtig godt tænke mig hjælp til at få stablet arrangementet på benene i målområdet på Justesens plæne. Det kræver ingen erfaring, da jeg nok skal hjælpe og forklare undervejs.

Vores mink er fanget, så hvis nogen ser en mink senere, give gerne besked igen.

Vi skal gøre opmærksom på at der stadig skal sprittes af når man går ind i klubhuset. Bruger man klubbens pagajer og kajakker, skal disse også sprittes af før og efter brug. Husk også at holde afstand, især i klubhus og omklædningsrum.

Med venlig hilsen

Kano- og kajakklubben Gudenå

Bestyrelsen.

Indbydelse til generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenaa:

Kære medlemmer 

Så ser det endelig ud til at lykkes med at afvikle generalforsamlingen i kajakklubben.

Vi vil gerne indbyde jer til generalforsamling mandag den 21. juni kl. 18.30.

BEMÆRK: Generalforsamlingen afvikles nede på Biblioteket/Kulturhuset i den store sal.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Eventuelle beretninger fra udvalg.
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse, og derefter budgettet for indeværende år.
 5. Rettidigt indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 2 suppleanter.
 10. Valg af revisorer.
 11. Eventuelt

 

Vi anbefaler også at læse nedenstående generelle regler fra DGI omkring afvikling af et arrangement som vores

Så husk at medbringe mundbind/visir

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/generalforsamling-i-idraetsforeninger-i-2021-i-lyset-af-coronarestriktioner

Der vil ikke være spisning inden som vi plejer – men klubben giver en øl/vand.

Vi starter generalforsamlingen med at uddele km pokaler for 2020.

Vedlagt indbydelse, regnskab, og øvrige bilag.

 

Husk hvis du har forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal de i.h.t. vedtægterne § 6.5. 

være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Nyhedsmail 07. maj – genåbning af klubhus

Så lykkedes det endelig, jubii. 

Vi må igen bruge bade- og omklædningsfaciliteter. Dog kun med gyldigt corona-pas.

Der vil være stikprøvevis kontrol af corona-pas for alle i klubben. Har du ikke et gyldigt corona-pas eller en gyldig test, må du ikke benytte klubhus, bad og omklædning. Vi skal forvente udefra kommende kontrol også, og hvis det ikke er i orden, kan klubben få bøder. Det skal vi for alt i verden undgå, da bøden er på 3000 kr. Bøden vil blive sendt videre til medlemmet der ikke har corona-passet i orden.

Det vil være bestyrelsesmedlemmer og instruktører, der foretager stikprøver. 

Der vil være areal begrænsning, på 4 kvm pr person indendørs. Det betyder der max må være 4 i kvindernes omklædning, incl. 1 i badet. Hos herrerne er det 6 i omklædningsrummet, incl. 2 i badet. Sauna og træningsrum må stadig ikke benyttes. Der må være 17 i stuen, og borde og andre overflader tørres af efter brug.

Mvh

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Bestyrelsen

Nyhedsmail Kano- og Kajakklubben Gudenaa – 21. april 2021:

Kære medlemmer

Så er der åbnet en smule mere op for corona restriktionerne. Desværre ikke nær den åbning som vi havde håbet på. 

Den eneste åbning vi kan drage nytte af, er at unge under 18 år, og ældre over 70 år, må bruge bade- og omklædningsfaciliteter igen. Så indtil næste åbning er der åbnet for bad og omklædning mandag for nævnte grupper. Der bestilles 1 ugentlig rengøring. Medlemmer over 70 år skal dog vise corona pas, der viser negativ test eller færdig vaccineret, for at må bruge bad og omklædning. Der vil være areal begrænsning, på 4 kvm pr person indendørs. Det betyder der max må være 4 i kvindernes omklædning, incl. 1 i badet. Hos herrerne er det 6 i omklædningsrummet, incl. 2 i badet. Sauna må stadig ikke benyttes.

Udendørs bliver forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer.

Næste åbning er 6. maj. Der håber og krydser vi så fingre for at der bliver åbnet for alle øvrige medlemmer kan bruge bade- og omklædningsfaciliteter også. 

 

RABAT AFTALE FLÛGGER:

Vi har lavet en aftale med Flügger farver i Gudenåcentret, hvor vi kan få 20% rabat på maling. Samtidig giver Flügger så også en bonus til klubben en gang årligt. Bonus er afhængig af hvor mange penge der bliver købt maling for.

Information fra Flügger: